Skip to content

Elon Musk och andra kräver en paus i AI-utvecklingen

30 marzo, 2023

Genom Future of Life Institute lanserade Elon Musk och andra medlemspersonligheter ett öppet brev som uppmanade till en paus i stora experiment och utvecklingar inom artificiell intelligens. I texten pratar de om farorna med den snabba takt som dessa projekt utvecklas med, till exempel ChatGPT, som har börjat orsaka problem i skolorna eftersom det kan lösa fullständiga tentor. Tja, de hävdar att denna teknik kan användas i utvecklingen av stora oupptäckbara desinformationsoperationer.

Brevet, som kan undertecknas av vem som helst, fokuserar på hur farlig artificiell intelligens kan vara för samhället och efterlyser mer transparens i marknadsföringen. Nedan sammanfattar vi brevet i 10 punkter:

Avancerade artificiella intelligenssystem utgör ett enormt hot mot människors säkerhet och integritet.

Storskaliga AI-experiment kan få oförutsägbara konsekvenser och vara farliga för samhället.

Avancerad AI kan ha oönskade och oförutsedda biverkningar.

AI:s komplexitet och osäkerhet gör det svårt att bedöma dess risker.

AI ska inte ses som en kapprustning där länder tävlar om att utveckla allt mer avancerade system.

AI-experter måste vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten för avancerade AI-system.

Avancerade AI-experiment måste utvärderas och regleras på ett ansvarsfullt sätt för att minimera riskerna.

AI-experiment måste vara transparenta och tillgängliga

AI-forskning bör fokusera på att utveckla system som är säkra och fördelaktiga för samhället.

AI-experter måste arbeta tillsammans för att säkerställa att det utvecklas ansvarsfullt och säkert.

Hela brevet i Future of Life