Skip to content

Motiven och det förflutna för den irakier som brände Koranen

I en incident som har lett till diplomatiska spänningar mellan Irak och Sverige brände Salwan Momika, en irakisk asylsökande som bor i Sverige sedan 2018, islams heliga bok, Koranen, framför en moské i Stockholm. Några dagar senare sågs han trampa på Koranen och den irakiska flaggan framför den irakiska ambassaden i Stockholm. Hans agerande har lett till protester i Irak och en bitter konflikt mellan de två länderna.

Salwan Momika är känd på sociala medier som en “ateistisk tänkare och författare” och hävdar att hans protest är avsedd att uttrycka hans känslor om religion. Forskning har dock visat att Momika har en politisk bakgrund i Irak och att han grundade ett politiskt parti och en milis 2014, ursprungligen i syfte att bekämpa Islamiska staten. Motiven bakom hans senaste protester har ifrågasatts och det har spekulerats i att de kan ha andra syften.

Händelsen har lett till spänningar i Irak, där protester har hållits och krav har ställts på att Momika ska utlämnas för att ställas inför rätta enligt blasfemilagen, som kan leda till upp till tre års fängelse. I Sverige står Momika preliminärt åtalad för hets mot folkgrupp. Hans liv har hotats och han har förolämpats vid flera tillfällen. Hon befinner sig för närvarande på en säker plats och har varit föremål för uppmärksamhet i media över hela världen.

Foto de Abdullah Faraz en Unsplash