Vad är syrefri miljö?

En en syrefri miljö är det en omgivning där det finns väldigt lite eller ingen syre alls närvarande.

Syre är en grundläggande gas som krävs för många biologiska processer, inklusive andning och förbränning av energi i cellerna.

I en syrefri miljö kan vissa organismer och mikroorganismer överleva, men andra organismer och djur kan inte överleva eller må dåligt utan tillräckligt med syre. Syrefria miljöer kan hittas i vissa naturliga områden, såsom djuphav, sulfatfyllda sjöbottnar och vissa jordtyper.

De kan också skapas artificiellt, till exempel i laboratorier för att studera anaeroba organismer som kan överleva i syrefria miljöer.

Exit mobile version