Skip to content

Debatten om vad som kom först, ägget eller hönan, har återupptagits av ChatGPT

July 7, 2023

Detta har redan nått absurda gränser. Den artificiella intelligens-chattroboten som är känd som ChatGPT, utvecklad av OpenAI, har blivit en värdefull informationskälla för många människor. Med sin förmåga att svara på frågor om ett brett spektrum av ämnen har den blivit ett användbart verktyg både inom arbetslivet och för dem som söker svar på sina frågor.

Bland de många frågor som ställs till detta system finns en som har intresserat människor i århundraden: vilket kom först, ägget eller hönan? Även om vetenskapen redan har gett tillfredsställande svar på denna gåta erbjuder AI två perspektiv relaterade till ämnet.

Från en religiös synvinkel finns svaret i Bibeln, specifikt i skapelseberättelsen i Första Moseboken. Enligt denna berättelse skapade Gud alla havets djur, de som rör sig i vattnet och fåglarna. Enligt denna teori fanns hönan innan ägget.

Å andra sidan bygger modern teknik på evolutionär process för att erbjuda en förklaring. Det argumenteras att det fanns en förfaderlig art som utvecklades till den moderna hönan. Enligt detta perspektiv föddes den första fågeln från ett ägg som lagts av en annan föregående grupp. Denna hypotes stöds av en vetenskaplig studie publicerad 2017 i tidskriften Science, som beskriver hur vissa ryggradsdjur utvecklade ägg med specialiserade skal när de övergick till livet på land och hur dessa djur ledde till de första landlevande ryggradsdjuren, inklusive fåglar.

  Trump es evacuado tras atentado con disparos. Solo fue herido

ChatGPT har återupptagit debatten om vad som kom först, ägget eller hönan, och har tillhandahållit relevant information för allmänheten. Både från en religiös och vetenskaplig synvinkel erbjuds argument som adresserar denna gamla fråga. Genom artificiell intelligens ges en möjlighet att utforska olika perspektiv och berika människors kunskap om detta ämne.

Foto de Daniel Tuttle en Unsplash

Tags: , ,