Skip to content

Sverige hamnar på 5:e plats i ny undersökning som mäter distansarbete

October 18, 2023

Sverige ligger två platser högre än föregående år och är nu bland de topp 5 bästa länderna för distansarbete enligt ny forskning utförd av IT-säkerhetsföretaget NordLayer. I fjol skapade företaget Global Remote Work Index (GRWI), som är ett index vars syfte är att rangordna länder baserat på vilka som är bäst att distansarbeta inom. Följande kriterier har analyserats: cybersäkerhet, ekonomisk trygghet, digital & fysisk infrastruktur, samt sociala skyddsnät.

 

I år utvärderades 108 länder istället för föregående års 66. Här är de topp 10 bästa länderna att distansarbete inom enligt årets data:

 

 1. Danmark
 2. Nederländerna
 3. Tyskland
 4. Spanien
 5. Sverige
 6. Portugal
 7. Estland
 8. Litauen
 9. Irland
 10. Slovakien

 

Den fullständiga listan hittar du här: https://nordlayer.com/global-remote-work-index/ 

 

Indexet sammanställdes genom att analysera och jämföra länder enligt indexets fyra utvärderingskriterier. Varje kriterium innehåller diverse attributer (underkriterier) som gör det lättare att utvärdera hur lockande distansarbete är i respektive land.

 

 1. Cybersäkerhet – Infrastruktur, insatskapacitet och rättsliga åtgärder.
 2. Ekonomisk trygghet – attraktiva förhållanden för turism, språkkunskaper i engelska, levnadskostnad och sjukvård.
 3. Digital och fysisk infrastruktur – Internetkvalitet, pris, nätverksinfrastruktur, digitalisering av myndigheter och fysisk infrastruktur.
 4. Social trygghet – Personliga rättigheter, inklusivitet och säkerhet.

 

Hur ligger Sverige till?

Totalt sett hamnar Sverige på 5:e plats i undersökningen. Även om vi generellt sett presterar bra i de flesta kategorier så finns det utrymme för förbättringar. Sett till cybersäkerheten hamnar vi på 21:a plats, medan vår infrastruktur för cybersäkerhet placerar oss på en 19:e plats.

 

Beträffande ekonomisk trygghet hamnar Sverige på 7:e plats. Här är den enda nackdelen levnadskostnaden där vi ligger på 79:e plats. När det kommer till digital och fysisk infrastruktur hamnar vi på en stabil 9:e plats. Bortsett från den senaste våldsvågen ligger vi på 15:e plats inom social trygghet, men om man räknar in detta sjunker Sverige i listan till 64:e plats.

  Trump es evacuado tras atentado con disparos. Solo fue herido

 

Inom cybersäkerhet hamnar Sverige på 21:a plats. Särskilt anmärkningsvärd är vår otroliga insatskapacitet där vi hamnar på 4:e plats. Lagar och regelverk beträffande cybersäkerhet är också väldigt bra (9:e plats), med väldigt heltäckande lagföring inom cybersäkerhet. När det kommer till infrastruktur kopplat till cybersäkerhet (19:e plats) finns det utrymme för förbättringar. Denna process har dock redan påbörjats. 2021 etablerades till exempel det nationella cybersäkerhetscentrat.

 

Sverige – ledande bland grannländerna

Jämfört med grannländerna Finland (11:e plats) och Norge (20:e plats), ligger Sverige betydligt bättre till i den slutgiltiga bedömningen. Bortsett från social trygghet (15:e plats), där både Finland (5:e plats) och Norge (4:e plats) också presterar bra, leder Sverige i de flesta rankningar.

 

När det kommer till cybersäkerhet ligger Sverige (21:a plats) och Finland (29:e plats) ganska nära varandra, medan Norge (46:e plats) halkar efter något. Avgörande här är Norges låga insatskapacitet i sammanhang som rör cybersäkerhet (29:e plats), medan Sverige (4:e plats) och Finland (6:e plats) presterar väldigt bra. Vad gäller ekonomisk trygghet leder Sverige (7:e plats), med Finland (15:e plats) och Norge (28:e plats) nära inpå.

 

Levnadskostnaderna i Skandinavien är en självklar faktor att ta upp när man undersöker möjligheterna till distansarbete. Här är Sverige ett av de bästa alternativen bland grannländerna. När det kommer till digital och fysisk infrastruktur leder Sverige återigen på 9:e plats, strax följt av Norge på 10:e plats. Intressant nog har Norge (6:e plats) faktiskt bättre internet än Sverige (11:e plats).

 

Det enda området där Sverige (15:e plats) hamnar efter både Finland (5:e plats) och Norge (4:e plats) är social trygghet. Detta har att göra med Sveriges anmärkningsvärt låga säkerhetsrankning (64:e plats) jämfört med Finlands (17:e plats) och Norges (29:e plats). Inom andra områden som har att göra med personliga rättigheter och inklusivitet rankas alla tre länder väldigt högt. Det enda undantaget är Finlands något låga ranking beträffande personliga rättigheter.

  Marcelo Ebrard nuevo Secretario de Economía. Conoce al gabinete de Sheinbaum

 

Vikten av bra vanor inom cybersäkerhet

– Trots att många stora teknikföretag nyligen börjat återvända till kontorsarbete och anammat en mer hybrid arbetsform så är distansarbete här för att stanna. Det är inte bara en trend, utan ett banbrytande skifte i hur vi arbetar och skapar balans mellan jobb och fritid. Att välkomna distansarbete stärker våra teams förmåga att arbeta med full kapacitet oavsett geografiska begränsningar, säger Donatas Tamelis, vd för NordLayer.

 

För de som är intresserade av distansarbete rekommenderar Tamelis att man anammar följande vanor vad gäller cybersäkerhet:

 • Använd alltid ett virtuellt privat nätverk (VPN). Ett VPN krypterar din nätverkstrafik och gör det enklare att skydda din personliga information från avlyssning. Detta är särskilt viktigt när man kopplar upp sig mot wifi-nätverk på allmän plats.
 • Se även till så att dina enheter, inklusive smartphones, läsplattor, och laptops har de senaste mjukvaruppdateringarna installerade. Dessa uppdateringar innehåller ofta säkerhetsförbättringar som skyddar mot kända sårbarheter.
 • Var försiktig när du använder allmänna wifi-nätverk och undvik att använda tjänster som blottar känslig information – till exempel bankinloggning – såvida du inte använder ett VPN. Hackers kan med lätthet avlyssna data som överförs via ett osäkrat nätverk.
 • Använd tvåfaktorsautentisering när möjligheten ges för e-postkonton, sociala medier och onlinetjänster du använder på resande fot. Detta ger ett extra lager av säkerhet eftersom inloggningen måste verifieras på två olika sätt.
 • Använd starka och unika lösenord. Skapa starka lösenord för alla dina konton på nätet och undvik att använda samma lösenord på flera konton. Överväg att använda lösenordshanterare som NordPass för att säkert lagra och generera komplexa lösenord.
  ¿Cuál es el significado de la katana japonesa?

 

– I distansarbetets tidsålder är cybersäkerhet inte längre valfritt – det är en kritisk nödvändighet för att säkra våra data och skydda vår organisation från växande cyberhot. Distansarbete öppnar för nya möjligheter, men gör oss också sårbara för potentiella säkerhetsrisker. Vårt bästa försvar är att vara vaksamma beträffande cybersäkerhet, säger Tamelis från NordLayer.

 

Metodologi: NordLayers Global Remote Work Index är ett resultat av att undersöka fyra dimensioner som fokuserar på ett lands cybersäkerhet – ekonomiska förhållanden, digitala och fysiska infrastruktur, samt social trygghet. Här kan du läsa mer om metodologin: https://nordlayer.com/global-remote-work-index/2023/sweden/ 

OM NORDLAYER

NordLayer erbjuder flexibla och lättimplementerade IT-säkerhetsverktyg, som utvecklats enligt NordVPN:s standard, för företag av alla storlekar och med alla sorters arbetsmetoder. Vi hjälper organisationer att säkra sina nätverk utan onödig stress. NordLayer förbättrar säkerheten online och moderniserar nätverk och resursåtkomst genom att implementera tekniska lösningar som följer ledande standarder för regelverksefterlevnad. NordLayer gör det enklare för organisationer att anamma ZTNA- och SWG-principer och i det arbetet läggs extra fokus på Security Service Edge i utvecklingen av IT-säkerhetstjänster. NordLayer är snabbt och enkelt att integrera med existerande infrastruktur, kräver ingen hårdvara och har designats för att enkelt kunna skalas upp, vilket möter de krav som olika tillväxthastigheter och situationsanpassad cybersäkerhet ställer inom dagens agila verksamheter och utspridda arbetskraft.