Skip to content

Vad är Kollektivavtal?

17 marzo, 2023

Ett kollektivavtal är ett avtal som ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller deras respektive organisationer, vanligtvis på nationell nivå. Detta avtal fastställer regler för arbetsvillkor, såsom löner, arbetstider, semester och andra förmåner för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Kollektivavtal är vanligtvis förhandlade av fackföreningar som representerar arbetstagarna och arbetsgivarorganisationer som representerar arbetsgivarna. Avtalet kan också innehålla bestämmelser om hur tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare ska lösas.

Kollektivavtal är vanliga inom många branscher och kan vara bindande för arbetsgivare och arbetstagare som omfattas av avtalet. Detta innebär att arbetsgivaren måste följa avtalet när det gäller arbetsvillkor och att arbetstagarna kan kräva att deras rättigheter respekteras.