Skip to content

Ökningen av AI-drivna desinformationsattacker 2024

July 3, 2024

AI-drivna desinformationsattacker ökar 2024 och hotar valintegriteten och den demokratiska stabiliteten globalt.

Con la IA la desinformación es de todos los días.

År 2024 blir AI-drivna desinformationsattacker nästan dagliga händelser, vilket markerar en betydande eskalering. Enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS Nexus används AI redan för att manipulera den allmänna opinionen. Denna ökning av desinformation sker under ett kritiskt valår med stora val i USA, Frankrike, Storbritannien och Indien, vilket väcker allvarliga bekymmer om valintegriteten och den demokratiska stabiliteten.

Effekten av AI-driven desinformation

AI-drivna desinformationsattacker är inget mindre problem. Med förmågan att generera och sprida falskt innehåll i stor skala och på ett övertygande sätt kan dessa attacker påverka den allmänna opinionen, polarisera samhällen och ändra valresultat. Avancerade språkmodeller möjliggör skapandet av realistiska texter och multimedia som är svåra att skilja från äkta innehåll. Dessutom förstärker den sammankopplade naturen av digitala plattformar räckvidden för detta innehåll, vilket potentiellt når miljarder människor.

Nyckeloperationer och aktörer

En studie från George Washington University kartlägger dynamiken mellan skadliga samhällen på digitala plattformar. Medan stora plattformar som Facebook och Twitter är betydande stridsfält, spelar mindre, specialiserade plattformar som Telegram, Rumble, Bitchute, Gab och Minds en avgörande roll i spridningen av desinformation. Dessa webbplatser tillåter extremistgrupper att bildas och bestå på grund av bristfällig moderering.

  Cuando la #RedAMLO se rebeló contra sus creadores.

Aktörerna bakom dessa operationer varierar, inklusive extremistgrupper och nationalstater som försöker påverka internationell politik. Anmärkningsvärda operationer inkluderar Rysslands Bad Grammar, Kinas Spamouflage och kampanjer kopplade till Iran och kommersiella operatörer i Israel, vilket visar hur AI används för att skapa och sprida desinformation.

Valårspåverkan

Användningen av AI i desinformation har särskilt oroande konsekvenser under ett år med flera kritiska val. Dessa attackerns förmåga att manipulera den allmänna opinionen kan ha betydande effekter på valresultaten i nyckelländer. PNAS Nexus-studien varnar för att generativ AI skulle kunna eskalera bortom de nivåer som sågs under pandemin och den ryska invasionen av Ukraina, genom att använda tekniker som astroturfing och klickfarmer för att skapa sken av genuina sociala rörelser.

Evoluerande hot

Red Queen-hypotesen antyder att dessa skadliga grupper ständigt utvecklas för att undvika upptäckt och eliminering av innehållsmoderationsverktyg. Denna cykel av kontinuerlig förbättring innebär att attackerna inte bara kommer att bli mer frekventa utan också mer sofistikerade och svårare att upptäcka.

  Mark Violets no existe, es desinformación

Verkliga exempel

Nyliga rapporter från Europeiska utrikestjänsten (EEAS) och OpenAI bekräftar att AI-driven desinformation redan är en verklighet. Exempel inkluderar förändrade videor för politisk destabilisering, falska politikeraudios och AI-avatarer som används för att förbättra bilden av kontroversiella personer. Vid valen till Europaparlamentet 2023 fann en analys av Maldita Foundation att AI-genererat innehåll utgjorde 2,2 % av desinformationen på plattformar som TikTok, YouTube, Facebook och Instagram.

Ökningen av AI-drivna desinformationsattacker 2024
Ökningen av AI-drivna desinformationsattacker 2024

Hur möter vi denna utmaning?

Att hantera ökningen av AI-drivna desinformationsattacker är en betydande utmaning som kräver brådskande uppmärksamhet och åtgärder. Effektiv innehållsmoderering, ökad algoritmtransparens och internationellt samarbete är avgörande för att bekämpa dessa hot. Digitala plattformar måste investera i avancerade detektionsmekanismer och vara ansvariga för att snabbt ta bort falskt innehåll och skadliga konton. Dessutom måste användarna vara bättre informerade och mer kritiska till det innehåll de konsumerar och delar.

Hotet från AI-drivna desinformationsattacker är verkligt och växande. Endast genom koordinerade och proaktiva insatser kan vi skydda integriteten i våra demokratiska system och stabiliteten i våra samhällen.

  El auge de los ataques de desinformación con IA en 2024
Tags: